Spory i dochodzenie roszczeń

W obszarze sporów cywilnoprawnych i dochodzenia należności, oferujemy pomoc prawną, obejmującą w szczególności:

 

  • aktywne poszukiwanie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów,
  • uczestnictwo w negocjacjach w sytuacjach spornych, w zakresie związanych z nimi aspektów prawnych,
  • prowadzenie postępowań ugodowych z dłużnikami, w celu restrukturyzacji ich zadłużenia w sposób, pozwalający na jego spłatę, z jednoczesnym uzyskaniem tytułu egzekucyjnego na wypadek niewykonania ugody,
  • ochrona interesów Klientów w zakresie praw własności intelektualnej, praktyk monopolistycznych i czynów nieuczciwej konkurencji,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach cywilnych przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, w sprawach, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń pieniężnych,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach egzekucyjnych.