Sprawy z zakresu obrotu i zarządz. nieruchomościami

Kancelaria oferuje także pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z obrotem nieruchomościami i tzw. działalnością developerską, w tym w szczególności w zakresie sporządzania i analiz umów sprzedaży i umów najmu lub dzierżawy nieruchomości, analizy sytuacji prawnej nieruchomości, oceny kontraktów na roboty budowlane, a także oferuje pomoc przy uzyskaniu niezbędnych zezwoleń organów administracji państwowej oraz samorządowej a także przy tworzeniu spółek developerskich. Ponadto zajmujemy się szeroko rozumianą prawną problematyką zarządzania nieruchomościami.

 

Oprócz świadczenia klasycznej pomocy prawnej, naszym Klientom oferujemy również szkolenia, prowadzone zarówno na zamówienie, jak i z własnej inicjatywy, w reakcji na dostrzeżone potrzeby.

 

Kancelaria nasza współpracuje z rzecznikiem patentowym, co umożliwia prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym.

 

Posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów zagranicznych, zarówno działających już na rynku polskim, jak też dopiero poszukujących możliwości inwestowania w Polsce, z czym wiąże się przygotowanie od strony prawnej całego procesu inwestycyjnego.