Umowy w obrocie gospodarczym

W obszarze umów w obrocie gospodarczym oferujemy pomoc prawną, obejmującą w szczególności:

 

  • dobór najkorzystniejszej formy prawnej dla planowanych operacji (celów) gospodarczych,
  • sporządzanie projektów umów i porozumień we wszystkich aspektach działalności gospodarczej, z uwzględnieniem jak najskuteczniejszej eliminacji potencjalnych źródeł konfliktu,
  • analizy i opiniowanie projektów umów, przedkładanych przez drugą stronę lub opracowywanych we własnym zakresie przez Klienta,
  • doradztwo w zakresie udzielania zamówień publicznych,
  • optymalizacja zabezpieczeń wykonania zobowiązań umownych przez kontrahentów,
  • uczestnictwo w negocjowaniu warunków umów w zakresie związanych z tym aspektów prawnych,
  • konsultacje bieżące w zakresie praw i obowiązków przedsiębiorców, wynikających z już zawartych umów,
  • opracowywanie i wdrażanie procedur zapobiegania powstawaniu należności przeterminowanych.