Prawo podatkowe

W obszarze spraw podatkowych, oferujemy pomoc prawną, obejmującą w szczególności:

 

  • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych w zakresie podatkowych aspektów planowanych lub realizowanych operacji gospodarczych,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed organami skarbowymi wszystkich instancji oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • pomoc w zakresie odzyskiwania nienależnie zapłaconych kwot podatku oraz odszkodowań za szkody, spowodowane niezgodnymi z prawem działaniami organów skarbowych.

Kancelaria stale współpracuje z Doradcą Podatkowym.