Prawo pracy

W obszarze spraw pracowniczych, oferujemy pomoc prawną, obejmującą w szczególności:

 

  • sporządzanie projektów umów o pracę oraz umów dodatkowych (o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej itp.),
  • analizy i opiniowanie zawartych umów o pracę w zakresie wynikających z nich praw i obowiązków stron,
  • sporządzanie projektów układów zbiorowych pracy, regulaminów i innych wewnętrznych aktów prawa pracy,
  • pomoc w rozwiązywaniu sporów z organizacjami związkowymi,
  • sporządzanie informacji o prawno pracowniczych uwarunkowaniach planowanych operacji gospodarczych, w szczególności w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstw lub nabywaniem albo zbywaniem zorganizowanych składników majątkowych,
  • doradztwo w zakresie bieżących problemów, wynikających ze stosunków pracy,
  • doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zwolnień grupowych,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami pracy wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, w sprawach ze stosunku pracy.