Prawo zamówień publicznych

  • obsługa prawna zamówień publicznych,
  • przygotowanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • reprezentowanie przed KIO i sądami powszechnymi,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie zamówień publicznych.