Sprawy administracyjne

W obszarze spraw administracyjnych, oferujemy pomoc prawną, obejmującą w szczególności:

 

  • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych w zakresie administracyjno prawnych uwarunkowań planowanych operacji gospodarczych, w tym obowiązku uzyskiwania koncesji i/lub zezwoleń,
  • sporządzanie wniosków i innych dokumentów w postępowaniach administracyjnych, w tym o uzyskanie wymaganych koncesji i zezwoleń, ze szczególnym uwzględnieniem zezwoleń, wymaganych od cudzoziemców,
  • reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracyjnymi wszystkich instancji oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu szkód, poniesionych wskutek niezgodnych z prawem działań organów administracyjnych.