Sprawy korporacyjne

W obszarze spraw korporacyjnych, oferujemy pomoc prawną, obejmującą w szczególności:

 

  • sporządzanie projektów aktów założycielskich, umów i statutów spółek oraz innych dokumentów, wymaganych w procesie tworzenia spółek handlowych,
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału i uczestnictwo w negocjacjach w zakresie związanych z nimi aspektów prawnych,
  • prowadzenie postępowań rejestrowych przed sądami rejestrowymi i innymi organami (Urząd Skarbowy, GUS, ZUS), w tym postępowań w zakresie tworzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oddziałów przedsiębiorców zagranicznych,
  • sporządzanie projektów uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
  • obsługę prawną operacji podwyższania i obniżania kapitału zakładowego,
  • obsługę prawną obrotu akcjami i udziałami spółek,
  • połączenia i przekształcenia spółek,
  • likwidację spółek.