Doraźna pomoc prawna

Obejmuje realizację jednorazowych zleceń dla Klientów, którzy nie są zainteresowani stałą obsługą prawną, bądź też mają już zapewnioną bieżącą obsługę prawną, jednakże potrzebują specjalistycznej pomocy prawnej w sprawach o szczególnym stopniu skomplikowania lub szczególnym znaczeniu dla Klienta.

 

Do realizacji zadania w ramach doraźnej pomocy prawnej wyznaczany jest pracownik Kancelarii, specjalizujący się w dziedzinie, będącej przedmiotem zlecenia, a w sprawach bardziej skomplikowanych (np. procesy inwestycyjne, restrukturyzacje przedsiębiorstw), zespół problemowy, grupujący prawników - specjalistów z różnych dziedzin prawa.

Rozliczenie zleceń doraźnej pomocy prawnej następuje w oparciu o jeden z dwóch wariantów:

 

  • według stawki godzinowej - nasze wynagrodzenie ustalane jest stosownie do rzeczywistego nakładu pracy, według wynegocjowanej stawki za godzinę pracy prawnika, przy czym stawki godzinowe ustalane są w trzech poziomach cenowych: radca prawny, aplikant radcowski, konsultant prawny; podstawą do rozliczenia kosztów zlecenia jest zestawienie czasu pracy za okres realizacji zlecenia,
  • według stawki ryczałtowej - nasze wynagrodzenie ustalane jest stosownie do przewidywanego nakładu pracy, według wynegocjowanej stawki za realizację całości zlecenia i nie podlega modyfikacjom, bez względu na rzeczywisty nakład pracy.

 

Do wynagrodzenia, bez względu na przyjęty wariant rozliczeń, doliczane są koszty, ponoszone przez Kancelarię w interesie Klienta przy realizacji zlecenia (koszty dojazdów, noclegów itp.)